Polityka RODO

Informacja o przetwarzaniu danych
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych, które zostały podane w formularzu kontaktowym jest firma Rajbit Tomasz Rajba  (ul. Jodłowa 4, 43-370 Szczyrk) – dalej: Rajbit.
Ponadto, informujemy, że:
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez Rajbit w celu przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem.
  • Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie.